2019: Happy new vegan year?

Diëtistenpraktijk Tahnee Lifestyle

Waarom is een plantaardig(er) voedingspatroon van belang voor mens, dier en milieu en wat kunnen we op dit gebied verwachten in 2019?

Geschreven door; Judith Verbaan

Vanuit milieuperspectief is het noodzakelijk dat we plantaardiger gaan eten. (14)(16) De Co2-uitstoot in Nederland is in 2018 met 0,1% gestegen in verhouding met 2017, waarvan 0,5% van de landbouw industrie. (4) Dit terwijl de CO2-uitstoot in 2030 met 49% dient te zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. (16) Zoals het er nu naar uit ziet gaat Nederland dat bij lange na niet halen. Uit onderzoek is gebleken dat we in 2018 niet verder zijn gekomen dan een uitstoot reductie van 15% ten opzichte van 1990, terwijl dit 25% zou moeten zijn. (12) Volgens een rapport van de FAO uit 2013 is veeteelt verantwoordelijk voor 14,5% van de uitstoot van alle broeikasgassen ‘door menselijk handelen’. (8) Uit een berekening van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bleek bovendien dat zo’n 40% van de aan voedsel gerelateerde broeikasgasuitstoot wordt veroorzaakt door de consumptie van vlees en kaas. (18) Gezien de grote bijdrage die plantaardige voeding kan leveren in het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen (5)(9) is het noodzakelijk hier meer aandacht aan te besteden. Het is dus duidelijk dat de consumptie van dierlijke producten sterk bijdraagt aan klimaatverandering en dat de overgang richting een plantaardiger dieet de uitstoot kan verlagen. Dit geldt zeker wanneer het land dat vrijkomt gebruikt wordt voor de groei van planten en bomen. (7)

Milieu –en duurzaamheidsaspecten zijn echter niet de enige motieven die mee worden genomen in de overweging van het voedingspatroon. Ook dierenwelzijn is een belangrijk aandachtspunt. Om een voorbeeld te noemen: in Nederlandse slachthuizen worden weerloze dieren levend gevild, verdronken in gloeiend hete baden of in de afvalbak gegooid. (19) Daarnaast kan een overgang naar een plantaardig voedingspatroon belangrijke gezondheidsvoordelen opleveren. Veganisten hebben een hogere inname van voedingsvezel (6)wat geassocieerd is met een lager risico op cardiovasculaire ziekte en coronaire hartziekte. (23) Hoge inname van dierlijk eiwit wordt positief geassocieerd met mortaliteit, terwijl de inname van plantaardig eiwit wordt geassocieerd met een lagere mortaliteit. (22)(17) Verder worden plantaardige voedingspatronen geassocieerd met verbeterde plasmalipiden concentraties (28)(3)een verbeterde glykemische controle bij patiënten met diabetes type 2  (28)(3) en gewichtsverlies. (24) 

We kunnen dus concluderen dat de overgang naar een plantaardig voedingspatroon belangrijke voordelen met zich mee brengt voor mens, dier én milieu. Maar lukt het ons ook om deze overgang te maken? Hieronder lees je hoe het er momenteel voorstaat in Nederland en wat we kunnen verwachten in 2019.

In Nederland is er een overgang waar te nemen. De afgelopen jaren is men minder vlees en meer plantaardig gaan eten. Er zijn geen exacte cijfers bekend over het aantal veganisten in Nederland. In 2016 maakte het Sociaal en Cultureel Planbureau een schatting van 70 duizend. Volgens een recentere schatting van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme zijn dat er nu 110 duizend. Dit is zo’n zes keer zoveel als tien jaar geleden. (13) Meer mensen eten dus plantaardig. Tussen 2005 en 2015 is de gemiddelde vleesconsumptie met ruim drie kilo gedaald. (25) Hoewel het aantal mensen dat plantaardig eet dus toeneemt, is deze groep toch nog relatief laag en gaat de groei langzaam. In Europa is de consumptie van dierlijke producten de laatste vijftig jaar met 50 procent toegenomen (27) en de eiwitinname van met name dierlijke eiwitten ligt 70% hoger dan de door de WHO aanbevolen hoeveelheid. (26) De daling van de vleesconsumptie in Nederland met drie kilo in tien jaar tijd lijkt positief, maar is nog onvoldoende om een aanzienlijke bijdrage te leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. (25)

Gezien de huidige ontwikkelingen is het echter aannemelijk dat meer consumenten in 2019 (en de jaren daarna) zullen bewegen richting een plantaardig(er) voedingspatroon. Een voorbeeld van dergelijke ontwikkelingen is het snel groeiende aanbod van plantaardige alternatieven. Zo verkoopt Jumbo sinds dit jaar veganistische sushi (20) en kwam de supermarktketen met een veganistische kerstspecial. Naar verwachting zal Jumbo ook in 2019 inzetten op de verdere groei van vegetarisme en veganisme. (10) Vivera introduceerde in 2018 ’s werelds eerste plantaardige biefstuk (1) en werkt hard aan het ‘veganizen’ van haar volledige productaanbod. Dit geldt ook voor De Vegetarische Slager. Dit bedrijf heeft een enorme groei doorgemaakt. Eind 2018 werd bekend dat De Vegetarische Slager overgenomen wordt door multinational Unilever, waarmee ze haar groei naar verwachting in 2019 op wereldwijd niveau zal doorzetten. (11) Een ander voorbeeld van ontwikkelingen op het gebied van plantaardige voeding is het besluit van het ministerie van OCW om bij lunches veganistisch eten als standaard te laten gelden (2) en een soortgelijk besluit van de gemeente Utrecht voor vegetarisch eten. (21) 

Dat ook gebruik wordt gemaakt van het groeiende aanbod van vleesvervangers is gebleken in het afgelopen jaar. De eerste vier maanden van 2018 gaven consumenten namelijk 27 procent meer uit aan vleesvervangers dan in 2017.(11) Maaltijdbezorger Uber Eats concludeert op basis van zoekopdrachten van haar gebruikers dat veganistische voeding in 2019 een steeds grotere rol zal gaan spelen in onze samenleving. Daarbij noemt zij specifiek een aantal voedingsmiddelen, namelijk eetbare bloemen, op hennep gebaseerde voedingsmiddelen en dranken, seitan, manaeesh en additieven die plantaardig ‘vlees’ een ‘bloederig’ uiterlijk geven, zoals Vivera dat toepaste bij haar plantaardige biefstuk. (15) 

Samenvattend kunnen we stellen dat het voor alle partijen (mens, dier en milieu) van belang is dat we minder dierlijke en meer plantaardige producten gaan consumeren. De populariteit van plantaardige voeding is langzaam toegenomen in de afgelopen jaren en op basis van de huidige ontwikkelingen is het waarschijnlijk om aan te nemen dat de groep flexitariërs, vegetariërs en veganisten verder zal toenemen in 2019. 

Referenties

 1. AD. (2018, Mei 15). De eerste vega biefstuk komt uit Nederland. Opgeroepen op November 28, 2018, van AD: https://www.ad.nl/koken-en-eten/de-eerste-vega-biefstuk-komt-uit-nederland~ac4772ce/
 2. AD. (2018, November 19). Den Haag | Bij het ministerie van OCW is veganistisch eten de standaard. Opgehaald van AD: https://www.ad.nl/den-haag/bij-het-ministerie-van-ocw-is-veganistisch-eten-de-standaard~a7fd7e62/
 3. Barnard, N. D., Katcher, H. I., Jenkins, D. J., Cohen, J., & Turner-McGrievy, G. (2009). Vegetarian and vegan diets in type 2 diabetes management. Nutrition Reviews, 255-263.
 4. CBS. (2018, November 14). Nieuws 2018 | CO2 uitstoot nagenoeg gelijk in derde kwartaal 2018. Opgehaald van CBS: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/46/co2-uitstoot-nagenoeg-gelijk-in-derde-kwartaal-2018
 5. Clune, S., Crossin, E., & Verghese, K. (2015). Systematic review of greenhouse gas emissions for different fresh food categories. Journal of Cleaner Production, 766-783.
 6. Davey, G. K., Spencer, E. A., Appleby, P. N., Allen, N. E., Knox, K. H., & Key, T. J. (2003). EPIC-OXFORD: lifestyle characteristics and nutrient intakes in a cohort of 33883 meat-eaters and 31546 non meat-eaters in the UK. Public Health Nutrition, 259-268.
 7. Deelder, M. (2016, Februari 10). Redden we de wereld als we geen dierlijke producten meer eten?Opgehaald van De Correspondent: https://decorrespondent.nl/4014/redden-we-de-wereld-als-we-geen-dierlijke-producten-meer-eten/241868105820-0404172f?fbclid=IwAR0vi0_wA-AMC5PHKRgcpS9PCaoVY8DdICPiF1na75qG0y5SuNOKjSCFWhA
 8. Gerber, P. J., Steinfeld, H., Henderson, B., Mottet, A., Opio, C., Dijkman, J., . . . Tempio, G. (2013). Tackling climate change through livestock: a global assessment of emissions and mitigation opportunities.Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
 9. Hallström, E., Carlsson-Kanyama, A., & Börjesson, P. (2014). Environmental impact of dietary change: a systematic review. Journal of Cleaner Production, 1-11.
 10. Jumbo. (2018, Oktober 1). Jumbo zet in op verdere groei vega en vegan. Opgehaald van Jumbo: https://nieuws.jumbo.com/persbericht/jumbo-zet-in-op-verdere-groei-vega-en-vegan/347/
 11. Kamsma, M., & Tuenter, G. (2018, December 21). De hele wereld moet aan de kipstuckjes. Opgehaald van NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2018/12/21/de-hele-wereld-moet-aan-de-kipstuckjes-a3126825?fbclid=IwAR0R6wzkERYX48JAqs50i56ecBXesgqCSJx2wLF2oxbbfIRx41Br2cBIGyQ
 12. Koster, R. (2018, December 5). Nederland haalt CO2 doelstelling bij lange na niet. Opgeroepen op December 11, 2018, van NOS: https://nos.nl/artikel/2262179-nederland-haalt-co2-doelstelling-bij-lange-na-niet.html
 13. Kropman, R. (2018, September 21). Easy-peasy vegan: de opmars van de veganist. de Volkskrant. Opgeroepen op December 10, 2018, van https://www.volkskrant.nl/de-gids/easy-peasy-vegan-de-opmars-van-de-veganist~be04cb0a/
 14. Milieu Centraal. (sd). Klimaat en aarde | Klimaatverandering. Opgeroepen op November 21, 2018, van Milieu Centraal: https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatverandering/
 15. Nieuwsblad. (2018, December 6). Veganisme gaat doorbreken in 2019. Opgehaald van Nieuwsblad: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20181205_04012286?fbclid=IwAR2-pUvNaedzPqv2pBrml6aQCjLJpm1pgw7IFSpzXpBmWzAYh9_TPKheL4k
 16. NU.nl. (2018, Februari 23). Kabinet zet zwaargewichten in bij terugdringen CO2 uitstoot. Opgehaald van NU.nl: https://www.nu.nl/politiek/5148131/kabinet-zet-zwaargewichten-in-bij-terugdringen-co2-uitstoot.html
 17. Orlich, M. J., Singh, P. N., Sabaté, J., Jaceldo-Siegl, K., Fan, J., Knutsen, S., . . . Fraser, G. E. (2013). Vegetarian Dietary Patterns and Mortality in Adventist Health Study 2. JAMA Internal Medicine, 1230-1238.
 18. RIVM. (2015, September 10). Beetje minder vlees en zuivel is goed voor mens en milieu. Opgehaald van RIVM: https://www.rivm.nl/nieuws/beetje-minder-vlees-en-zuivel-is-goed-voor-mens-en-milieu
 19. RTL Nieuws. (2018, Juni 19). ‘Absolute horror’: Kamer geschokt door misstanden bij slachthuizen. Opgehaald van RTL Nieuws: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4246646/absolute-horror-kamer-geschokt-door-misstanden-bij-slachthuizen
 20. RTL Nieuws. (2018, November 26). Sushi en sashimi nu ook veganistisch: ‘Gemaakt van water en zeewier’. Opgeroepen op November 28, 2018, van RTL Nieuws: https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/4497326/sushi-en-sashimi-nu-ook-veganistisch-gemaakt-van-water-en-zeewier
 21. RTV Utrecht. (2018, November 23). Nieuws | Gemeente Utrecht luncht voortaan vegetarisch. Opgeroepen op November 28, 2018, van RTV Utrecht: https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1849114/gemeente-utrecht-luncht-voortaan-vegetarisch.html
 22. Song, M., Fung, T. T., Hu, F. B., Willett, W. C., Longo, V. D., Chan, A. T., & Giovannucci, E. L. (2016, Augustus). Association of Animal and Plant Protein Intake With All-Cause and Cause-Specific Mortality. JAMA Internal Medicine, 1453-1463.
 23. Threapleton, D. E., Greenwood, D. C., Evans, C. E., Cleghorn, C. L., Nykjaer, C., Woodhead, C., . . . Burley, V. J. (2013). Dietary fibre intake and risk of cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis. BMJ, 1-12.
 24. Turner-McGrievy, G., Davidson, C. R., Wingard, E. E., Wilcox, S., & Frongillo, E. A. (2015). Comparative effectiveness of plant-based diets for weight loss: A randomized controlled trial of five different diets. Nutrition, 350-358.
 25. Vervest, M. (2017, Januari 25). ‘Met een vleestaks gaan we het klimaat niet redden’. Opgehaald van RTL Nieuws: https://www.rtlnieuws.nl/node/156751
 26. Westhoek, H., Lesschen, J. P., Leip, A., Rood, T., Wagner, S., De Marco, A., . . . Sutton, M. A. (2015). Nitrogen on the table: the influence of food choices on nitrogen emissions and the European environment (European Nitrogen Assessment Special Report on Nitrogen and Food).Edinburgh, UK: Centre for Ecology & Hydrology.
 27. Westhoek, H., Rood, T., van den Berg, M., Janse, J., Nijdam, D., Reudink, M., & Stehfest, E. (2011). The Protein Puzzle: the consumption and production of meat, dairy and fish in the European Union.Den Haag: PBL Publishers.
 28. Yokoyama, Y., Levin, S. M., & Barnard, N. D. (2017). Association between plant-based diets and plasma lipids: a systematic review and meta-analysis. Nutrition Reviews, 683-698.

This article has 171 comments

 1. I just want to say I am just all new to weblog and definitely enjoyed you’re blog. More than likely I’m want to bookmark your blog . You certainly have terrific posts. Cheers for sharing your webpage.

 2. I simply want to tell you that I am just newbie to weblog and absolutely liked this web blog. Probably I’m want to bookmark your website . You actually have incredible posts. Appreciate it for revealing your blog site.

 3. The luxurious introduced is literally un; rrndividuals are automatically longing for many of the Hawaiian ideal. This skill unusual vacation spot is intended immediately to grow variation and simply dominance throughout tourist business enterprise. hotels promotions

 4. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 5. I think this is one of the most significant info for me. And i am glad reading your article. But wanna remark on some general things, The site style is wonderful, the articles is really great : D. Good job, cheers

 6. whoah this blog is magnificent i really like studying your posts. Keep up the good work! You know, a lot of individuals are hunting around for this info, you could help them greatly.

 7. What i do not realize is in reality how you are no longer really a lot more smartly-favored than you may be right now. You’re so intelligent. You realize therefore considerably in relation to this topic, made me in my opinion consider it from a lot of varied angles. Its like women and men don’t seem to be fascinated until it is one thing to do with Woman gaga! Your individual stuffs great. All the time care for it up!

 8. My brother suggested I might like this web site. He was totally right. This post truly made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 9. Needed to send you this very small word to be able to say thank you over again for your magnificent views you’ve featured in this case. It was really particularly generous of you giving freely just what a lot of folks would have advertised as an electronic book to end up making some money for their own end, mostly since you might have tried it in the event you desired. These tips as well served to provide a great way to fully grasp other people have a similar interest like my very own to realize many more with respect to this issue. I’m certain there are millions of more pleasurable periods up front for those who discover your site.

 10. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 11. Good – I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, website theme . a tones way for your client to communicate. Nice task.

 12. Generally I do not read article on blogs, however I wish to say that this write-up very compelled me to try and do so! Your writing style has been surprised me. Thanks, very nice article.

 13. I must show some thanks to this writer just for bailing me out of this particular difficulty. As a result of browsing throughout the the net and coming across notions which were not helpful, I thought my entire life was over. Living without the presence of solutions to the problems you’ve resolved all through this posting is a crucial case, and ones that would have badly damaged my career if I had not encountered your web page. Your actual understanding and kindness in handling every part was precious. I don’t know what I would have done if I had not encountered such a step like this. I’m able to at this time look forward to my future. Thanks for your time very much for your impressive and results-oriented help. I will not think twice to refer the website to any individual who would need assistance on this situation.

 14. I am not sure where you are getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for excellent information I was looking for this information for my mission.

 15. I want to get across my affection for your kind-heartedness for individuals who really want help with this one field. Your special commitment to getting the message all over became incredibly effective and has frequently encouraged others much like me to achieve their endeavors. Your amazing helpful hints and tips entails a lot a person like me and extremely more to my colleagues. Best wishes; from all of us.

 16. I think this is among the most vital info for me. And i’m glad reading your article. But should remark on some general things, The website style is wonderful, the articles is really great : D. Good job, cheers

 17. I happen to be writing to make you know what a brilliant experience our princess went through checking the blog. She came to understand so many details, including how it is like to have an excellent helping style to make the mediocre ones easily master specified tricky things. You undoubtedly did more than our expectations. I appreciate you for providing such essential, trustworthy, explanatory as well as cool tips on the topic to Sandra.

 18. Nice post. I was checking continuously this blog and I’m impressed! Extremely useful information specifically the last part 🙂 I care for such information a lot. I was seeking this certain info for a very long time. Thank you and best of luck.

 19. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but definitely you’re going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 20. I’ve been browsing on-line more than three hours nowadays, but I never found any attention-grabbing article like yours. It is lovely worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made just right content material as you did, the net might be much more useful than ever before.

 21. I¡¦ll right away grab your rss feed as I can not to find your email subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Please allow me understand in order that I may just subscribe. Thanks.

 22. You really make it appear so easy with your presentation however I in finding this matter to be actually something that I think I might never understand. It sort of feels too complicated and extremely vast for me. I am having a look ahead for your next put up, I will try to get the hold of it!

 23. I’ve been browsing on-line more than three hours lately, but I never discovered any interesting article like yours. It’s beautiful worth enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made excellent content material as you did, the net will likely be a lot more helpful than ever before. “Now I see the secret of the making of the best persons.” by Walt Whitman.

 24. I like what you guys are up too. Such clever work and reporting! Keep up the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my website :).

 25. you’re truly a excellent webmaster. The web site loading velocity is incredible. It seems that you’re doing any unique trick. Moreover, The contents are masterwork. you have done a fantastic job on this topic!

 26. Generally I do not learn article on blogs, but I would like to say that this write-up very compelled me to check out and do it! Your writing taste has been surprised me. Thanks, very nice post.

 27. What i don’t realize is actually how you’re no longer really much more neatly-liked than you might be right now. You are so intelligent. You realize therefore considerably in relation to this matter, produced me in my opinion imagine it from numerous varied angles. Its like women and men are not interested until it is something to do with Lady gaga! Your own stuffs excellent. All the time care for it up!

 28. My spouse and i got very ecstatic when Raymond managed to do his investigations through the precious recommendations he acquired out of your web pages. It is now and again perplexing just to happen to be giving away tips and hints which usually most people have been making money from. Therefore we know we need the website owner to give thanks to for that. Most of the explanations you have made, the simple web site menu, the relationships your site help to instill – it is mostly amazing, and it’s letting our son and our family reckon that the idea is satisfying, which is quite fundamental. Thanks for the whole lot!

 29. Thank you for every other wonderful post. Where else could anybody get that kind of info in such an ideal manner of writing? I have a presentation subsequent week, and I am on the look for such info.

 30. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 31. Great – I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs and related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your client to communicate. Nice task.

 32. You can definitely see your expertise in the work you write. The arena hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. All the time go after your heart.

 33. Magnificent beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how could i subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

 34. Usually I do not learn post on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing style has been surprised me. Thanks, very nice article.

 35. I haven’t checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I’ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 36. Great paintings! That is the type of information that are meant to be shared around the net. Shame on the search engines for not positioning this submit upper! Come on over and talk over with my web site . Thanks =)

 37. It is truly a nice and helpful piece of information. I am glad that you just shared this useful information with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 38. It is in point of fact a nice and useful piece of information. I am glad that you shared this useful information with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 39. Hello, you used to write magnificent, but the last several posts have been kinda boring… I miss your tremendous writings. Past several posts are just a bit out of track! come on!

 40. It is actually a great and helpful piece of information. I’m happy that you shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 41. I like the helpful information you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here regularly. I’m quite sure I’ll learn many new stuff right here! Good luck for the next!

 42. Hello, Neat post. There is an issue with your web site in web explorer, might check this¡K IE nonetheless is the marketplace leader and a good portion of folks will leave out your excellent writing due to this problem.

 43. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your website provided us with valuable information to work on. You’ve done a formidable job and our entire community will be thankful to you.

 44. I’ve been absent for a while, but now I remember why I used to love this website. Thanks, I will try and check back more frequently. How frequently you update your web site?

 45. Good day very cool website!! Man .. Beautiful .. Wonderful .. I’ll bookmark your website and take the feeds additionally…I am glad to seek out so many useful information right here within the put up, we’d like work out extra techniques on this regard, thanks for sharing.

 46. Thank you so much for giving everyone a very remarkable chance to read in detail from this site. It is usually very superb and as well , full of a lot of fun for me personally and my office co-workers to search your website at minimum three times in a week to learn the fresh stuff you have. Not to mention, I’m also always pleased with all the effective ideas served by you. Selected two areas in this posting are honestly the most effective we’ve ever had.

 47. wonderful submit, very informative. I ponder why the other experts of this sector do not realize this. You should proceed your writing. I am sure, you’ve a great readers’ base already!

 48. Great beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

 49. This is very interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I have shared your site in my social networks!

 50. You could certainly see your skills in the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. All the time follow your heart.

 51. Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

 52. Good day very nice blog!! Guy .. Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your blog and take the feeds additionally…I am happy to seek out numerous useful information here in the submit, we want develop extra strategies on this regard, thank you for sharing.

 53. Thanks for your own effort on this site. My mum take interest in setting aside time for investigation and it’s obvious why. A lot of people notice all relating to the powerful way you render very helpful guidelines through your web site and as well as recommend response from some others about this concern then our favorite child has always been becoming educated a great deal. Take pleasure in the remaining portion of the year. You’re the one performing a stunning job.

 54. Hey, you used to write wonderful, but the last few posts have been kinda boring… I miss your tremendous writings. Past several posts are just a little bit out of track! come on!

 55. I do believe all the ideas you’ve presented for your post. They’re really convincing and can certainly work. Still, the posts are very quick for novices. Could you please extend them a little from subsequent time? Thank you for the post.

 56. I’m also writing to let you know what a wonderful encounter my daughter undergone studying your web page. She discovered a lot of pieces, with the inclusion of what it’s like to have an excellent giving style to make the others without hassle comprehend various grueling subject matter. You actually did more than her expected results. Thanks for coming up with the warm and helpful, trustworthy, informative and cool tips about your topic to Julie.

 57. I’ve learn some good stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I surprise how so much attempt you place to make this kind of excellent informative website.

 58. I not to mention my friends ended up taking note of the excellent guides on your web blog and so all of a sudden I got a horrible feeling I never thanked the web blog owner for those strategies. Most of the boys became absolutely glad to learn all of them and have in effect in fact been taking advantage of these things. Appreciation for genuinely simply considerate and also for obtaining variety of high-quality subject matter millions of individuals are really eager to learn about. Our honest regret for not expressing gratitude to you earlier.

 59. I definitely wanted to compose a brief comment in order to say thanks to you for all the great points you are writing at this website. My time intensive internet look up has at the end been paid with good quality tips to write about with my visitors. I would believe that most of us website visitors are definitely lucky to live in a perfect website with many perfect individuals with very beneficial tips and hints. I feel somewhat happy to have seen your entire website page and look forward to plenty of more enjoyable moments reading here. Thanks once again for everything.

 60. Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I will certainly comeback.

 61. Thank you for sharing superb informations. Your site is so cool. I am impressed by the details that you have on this web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found simply the info I already searched all over the place and just could not come across. What an ideal website.

 62. You are my inspiration , I have few web logs and very sporadically run out from to brand.I think this website has got some real great info for everyone. “Glory is fleeting, but obscurity is forever.” by Napoleon.

 63. I have been absent for some time, but now I remember why I used to love this website. Thanks , I¡¦ll try and check back more often. How frequently you update your web site?

 64. Hey, you used to write wonderful, but the last several posts have been kinda boring… I miss your super writings. Past several posts are just a bit out of track! come on!

 65. I intended to write you the little bit of observation in order to thank you very much over again for the exceptional principles you’ve contributed here. This has been quite unbelievably open-handed with people like you to present publicly all some people could have sold as an e-book to help with making some cash for themselves, principally given that you might have done it if you considered necessary. The things likewise served to be the easy way to be aware that someone else have the same desire just like my own to figure out a little more in regard to this problem. I think there are millions of more fun occasions ahead for people who looked over your blog post.

 66. Thank you, I’ve recently been searching for information about this topic for a long time and yours is the greatest I have came upon so far. But, what about the conclusion? Are you sure in regards to the source?

 67. I am not sure where you’re getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for fantastic information I was looking for this information for my mission.

 68. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great. I do not know who you are but certainly you’re going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 69. Hello, i think that i saw you visited my blog so i came to “return the favor”.I’m trying to find things to improve my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 70. I just could not depart your site prior to suggesting that I extremely loved the standard information an individual provide in your guests? Is going to be again continuously to check out new posts

 71. Attractive section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

 72. Good blog! I truly love how it is simple on my eyes and the data are well written. I am wondering how I could be notified whenever a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS which must do the trick! Have a great day!

 73. Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such excellent information being shared freely out there.

 74. I wish to show some thanks to you for rescuing me from such a setting. As a result of checking throughout the world wide web and seeing advice which are not productive, I believed my life was well over. Being alive without the presence of approaches to the problems you have solved through your entire site is a critical case, and those that could have negatively affected my entire career if I hadn’t discovered your blog post. Your own ability and kindness in dealing with a lot of stuff was priceless. I am not sure what I would’ve done if I had not encountered such a point like this. I’m able to at this moment relish my future. Thanks for your time very much for your skilled and effective help. I won’t be reluctant to recommend the blog to any individual who desires guidance about this area.

 75. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 76. Nice blog here! Also your site loads up fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

 77. Great beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

 78. The survey of some 700 workers showed that 78 percent of females said that they were putting off retirement because of the cost, while some 68 percent of the male workers surveyed said the same thing. But the economy is not the only reason that older workers are putting off retirement. Some say that they just enjoy the job, while others stay because of the health insurance.

 79. Iím not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back later. All the best

 80. Comfortabl y, the article is in reality the greatest on this valuable topic. I harmonise with your conclusions and also definitely will thirstily look forward to your coming updates. Simply just saying thanks can not simply be sufficient, for the wonderful clarity in your writing. I definitely will instantly grab your rss feed to stay privy of any updates. Fabulous work and also much success in your business dealings!

 81. Once I initially commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you possibly can take away me from that service? Thanks!

 82. I think that you just could do with some p.c. to power the message house a little bit, however other than that, that is fantastic blog. A fantastic read. I’ll certainly be back.

 83. I do agree with all the concepts you have presented on your post. They are really convincing and can definitely work. Still, the posts are very brief for beginners. Could you please prolong them a bit from subsequent time? Thanks for the post.

 84. Hello, Neat post. There’s a problem along with your web site in internet explorer, would check this… IE still is the market chief and a good part of other people will pass over your fantastic writing because of this problem.

 85. Hello, you used to write magnificent, but the last few posts have been kinda boring… I miss your great writings. Past few posts are just a little bit out of track! come on!

 86. I have not checked in here for a while because I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I’ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 87. I simply wanted to make a brief note in order to appreciate you for these unique recommendations you are posting on this site. My considerable internet lookup has finally been rewarded with good know-how to exchange with my contacts. I ‘d declare that many of us site visitors are unquestionably endowed to be in a fine website with many outstanding professionals with interesting strategies. I feel truly fortunate to have encountered the webpage and look forward to many more exciting moments reading here. Thank you once again for all the details.

 88. I have learn some just right stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I wonder how so much effort you set to make this kind of great informative site.

 89. Thank you for sharing excellent informations. Your web-site is so cool. I am impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found just the information I already searched all over the place and simply could not come across. What a great site.

 90. I think this is among the most important information for me. And i am glad reading your article. But wanna remark on some general things, The website style is great, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 91. It’s in point of fact a great and helpful piece of information. I am happy that you shared this helpful info with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 92. Just wanna remark on few general things, The website design and style is perfect, the written content is rattling great : D.

 93. I’ve been absent for some time, but now I remember why I used to love this website. Thanks, I will try and check back more often. How frequently you update your website?

 94. F*ckin’ awesome things here. I’m very satisfied to peer your post. Thank you a lot and i’m taking a look forward to touch you. Will you kindly drop me a mail?

 95. I have not checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 96. I simply want to mention I am newbie to blogs and truly liked you’re blog site. Almost certainly I’m likely to bookmark your site . You certainly come with good stories. Thanks a bunch for sharing your website.

 97. I have read some good stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I wonder how a lot attempt you put to make this kind of great informative site.

 98. Keep up the good work , I read few content on this site and I think that your weblog is really interesting and contains circles of wonderful information.

 99. I just want to tell you that I am new to blogging and site-building and honestly loved this web site. Very likely I’m planning to bookmark your website . You really come with exceptional writings. Thank you for revealing your website.

 100. I simply want to tell you that I am just newbie to blogs and honestly liked you’re web page. More than likely I’m want to bookmark your blog post . You surely have exceptional well written articles. Thank you for sharing your webpage.

 101. Really good information can be found on web site. “The only thing you take with you when you’re gone is what you leave behind.” by John Allston.

Geef een reactie