Overgewicht drijft kosten gezondheidszorg fors op,

De gezondheidszorg is gemiddeld 12 procent duurder voor mensen met overgewicht (BMI tussen 25 en 30) en 36 procent duurder voor mensen met obesitas (BMI > 30). Dit blijkt uit een meta-analyse van Britse onderzoekers. Vooral medicatie zorgde voor extra kosten: mensen met overgewicht hebben 18 procent meer kosten aan medicatie en mensen met obesitas zelfs 68 procent. De kosten nemen ook toe door meer opnames bij overgewicht en obesitas (resprectievelijk 12 en 34 procent) en meer ambulante zorg (respectievelijk 4 en 26 procent). Vrouwen hadden meer kosten dan mannen.

Particuliere data
De onderzoekers gebruikten voor de meta-analyse alleen studies waar persoonlijke data van patiënten werden gebruikt, tussen 1990 en 2016, met name uit de VS. Uiteindelijk werden 34 studies gebruikt.

Bron: Obesity Reviews

 

Dieetadvisering zeer kosteneffectief

Dieetbehandeling van patiënten met zowel overgewicht als daaraan gerelateerde ziekten, zoals diabetes en hoge bloeddruk, levert de maatschappij ruim € 0,5 tot € 2,3 miljard op over een periode van 5 jaar. Dat blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.

Voor elke euro die wordt besteed aan dieetbehandeling bij deze patiënten krijgt de maatschappij netto € 14,- tot € 63,- terug: € 56,- in gezondheidswinst, € 3,- aan netto besparingen op de totale zorgkosten en € 4,- als productiviteitswinst. Lucy Kok, onderzoeker bij SEO: ‘Deze bedragen zijn wij niet gewend. In andere kosten-batenanalyses uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek levert een euro besteed aan een (medische) interventie ongeveer € 3,- tot € 5,- op. Dieetadvisering is dus zéér kosteneffectief.’

De besparing op de zorgkosten komt omdat door een dieetadvies de gezondheid verbetert, , waardoor kosten voor ziekenhuisopnames en medicijngebruik worden vermeden of uitgesteld. Ook de werkgever heeft er baat bij: de productiviteit van de patiënt neemt toe en hij verzuimt minder op het werk. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat méér consulten bij de diëtist leiden tot grotere gezondheidseffecten, zoals gewichtsverlies, verlaging van het cholesterol en verlaging van het bloedsuikergehalte. Het is aannemelijk dat ook de besparing op de zorgkosten groter is wanneer patiënten intensiever worden behandeld door de diëtist.

 

Bron: NVD

Posted by tahneevanlaere

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.