Fewfoods-dieet helpt bij ADHD

ADHD-symptomen bij jonge kinderen verminderen sterk door het volgen van het fewfoods-dieet. De effecten van visolie en kleurstoffen op ADHD zijn daarentegen klein. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research en het ADHD Research Centre te Eindhoven, gepubliceerd in PLOS ONE. Verder onderzoek naar het mechanisme achter het fewfoods-dieet kan deze therapie, die nu alleen geschikt is voor jonge kinderen met zeer gemotiveerde ouders, breed toepasbaar maken.

3 dieetinterventies
In de studie werden de effecten van 3 dieetinterventies op ADHD onderzocht: visolie, kleurstofvrij dieet en het fewfoods-dieet. De conclusies zijn uitsluitend gebaseerd op meta-analyses van dubbelblind uitgevoerde studies, waarbij zowel de onderzoekers als de ouders en kinderen niet wisten of ze de echte of de placebo-therapie kregen. Bovendien moesten alle kinderen voldoen aan de criteria voor ADHD. De effecten van 2 interventies die regelmatig worden toegepast, namelijk visolie en een kleurstofvrij dieet, blijken te klein te zijn om deze therapieën standaard toe te passen in de praktijk. De effecten van het fewfoods-dieet op ADHD zijn echter groot.

Fewfoods-dieet
De fewfoods-methode bestaat uit 3 stappen: eerst wordt met een kortdurend fewfoods-dieet onderzocht of een kind met gedragsverbeteringen reageert op het dieet. Zo ja, dan wordt door middel van provocatie en eliminatie onderzocht op welke voedingsproducten het kind reageert. Dit proces kan 1,5 jaar duren. Ten slotte bestaat de therapie uit het vermijden van bepaalde voedingsmiddelen die ADHD triggeren. Dit kunnen bij elk kind andere producten zijn.

Pas het dieet (nog) niet toe
Ondanks de grote effecten van het fewfoods-dieet adviseren de auteurs van het PLOS ONE artikel om het dieet níét op grote schaal toe te passen bij kinderen met ADHD. De fewfoods-methode is namelijk niet eenvoudig, duurt lang en vraagt veel motivatie van ouders en kinderen. Verder onderzoek naar het mechanisme van het fewfoods-dieet is daarom dringend gewenst: wat is de rol van de darm en van darmbacteriën (de microbiota), wat gebeurt er in de hersenen, en zijn er wellicht biomarkers te vinden in bloed of urine? Mogelijk kan in de toekomst door middel van laboratoriumonderzoek vastgesteld worden of er sprake is van een eventuele overgevoeligheid voor voedingsproducten, waardoor het volgen van het fewfoods-dieet overbodig zou kunnen worden. Hier doet Wageningen UR momenteel verder onderzoek naar.

Bron: Wageningen UR

——————————

ADHD-diëten niet voldoende onderbouwd

Een dieet tegen de symptomen van ADHD kan nog niet worden voorgeschreven. Er is namelijk onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing voor een verband tussen voeding en ADHD. Dat is de eindconclusie in het briefrapport “Voeding en ADHD” van het RIVM.

De RIVM heeft de afgelopen 4 jaar onderzoek gedaan in opdracht van het Ministerie van VWS, nadat er met enige regelmaat berichten verschenen in de media over een relatie tussen voeding en ADHD. ADHD-diëten zijn populair sinds de onderzoekster Lidy Pelsser naar buiten kwam met veelbelovende onderzoeksresultaten. Er zijn inmiddels al 4 Pelsser RED centra waar kinderen op maat gesneden voedingsadviezen krijgen tegen ADHD.

In het rapport worden wel aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek. De controlegroep is hierbij vooral belangrijk. Het is van belang dat kinderen en hun ouders niet weten of ze een ADHD-dieet volgen of een placebo-dieet. In de Volkskrant pleiten Pelsser en andere experts, zoals voedingswetenschapper Marianne Geleijnse, ook voor vervolgonderzoek.

Bron: RIVM

Posted by tahneevanlaere

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.