almonds-dietist-tahnee
Dagelijkse inname van amandelen draagt bij aan een gezond eetpatroon van zowel volwassenen als kinderen.

Aan de crossover-studie namen 29 volwassenen en hun kinderen deel met een gemiddelde leeftijd van respectievelijk 35 en 4 jaar. Ze kregen gedurende drie weken dagelijks amandelen en/of amandelboter in een dosis van 44 gram voor volwassenen en 15 gram voor kinderen. Na een tussenperiode van vier weken volgden ze gedurende drie weken hun normale eetpatroon zonder amandelen (controledieet). De ouders vulden dagelijks een vragenlijst in over de ontlastingfrequentie en eventuele maagdarmklachten. Tevens werden ontlasting -en speekselmonsters geanalyseerd waarin de concentraties van immunoglobuline A (IgA) werden gemeten. IgA is een antilichaam dat beschermt tegen pathogenen zoals bacteriën en virussen. Op basis van wekelijkse vragenlijsten werd nagegaan in hoeverre de deelnemers gezond aten volgens de richtlijnen voor goede voeding. Hiertoe werd gebruik gemaakt van de Healthy Eating Index (HEI).

De consumptie van amandelen was niet van invloed op symptomen van maagdarmproblemen of op de frequentie van de ontlasting. Ook had de inname van amandelen geen invloed op de concentraties van IgA in de ontlasting en het speeksel. Wel nam onder invloed van de amandelenconsumptie de score van HEI significant toe van 54 naar 61 punten. Kinderen bleken ongezonde snacks te vervangen door de amandelen. Tevens werd onder invloed van de amandelen consumptie een positieve verandering gezien van de darmflora. Dit was vooral zichtbaar bij de kinderen.

Amandelen bevatten ongeveer 12% vezels. De consumptie ervan draagt bij aan een gezond eetpatroon. Mogelijk heeft de inname van deze noten op langere termijn nog andere gunstige effecten.

Tip: eet per dag 15 gram noten, dat mag een combinatie zijn van verschillende (ongezouten en liefst ongebrande noten) of een noot soort.
Burns AM, Zitt MA, [..], Dahl WL. Diet quality improves for parents and children when almonds are incorporated into their daily diet: a randomized, crossover study. Nutrition Research 2016; 36(1):80–89

Posted by tahneevanlaere

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.