Diabetes
In 2015 gaf 4,8% van de Nederlanders (vanaf 4 jaar) aan diabetes te hebben. In 2001 was dit nog 2,8%. De toename komt vrijwel geheel door een stijging van het aandeel mensen met diabetes type 2. Deze vorm komt bijna 4 keer zo vaak voor als diabetes type 1. Mannen melden iets vaker dan vrouwen dat ze diabetes type 2 hebben: ruim 4% procent tegenover ruim 3% van de vrouwen. Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête van CBS, waarin mensen gevraagd wordt of ze diabetes hebben en waarin ook naar lichaamslengte en lichaamsgewicht wordt gevraagd.

Obesitas
In 2015 meldde bijna 12% van de mensen obesitas. Ruim 17% van hen rapporteerde tevens diabetes, tegenover ruim 3% van de mensen zonder obesitas.

Nederland scoort goed
Vergeleken met andere Europese landen rapporteert in Nederland een relatief laag percentage mensen diabetes. Alleen in Roemenië, Zweden, België, Oostenrijk, Denemarken, Letland en Litouwen is het aandeel inwoners van 15 jaar of ouder met diabetes lager dan in Nederland. In Frankrijk is dit aandeel met 10% het hoogst. Wat betreft obesitas is de situatie in Nederland nog gunstiger. Alleen in Noorwegen, Roemenië en Italië komt ernstig overgewicht minder vaak voor. Malta voert de Europese lijst aan. Meer dan een kwart van de bevolking van 15 jaar of ouder heeft er obesitas.

Bron: CBS, 2015

Posted by tahneevanlaere

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.